top of page
All-Time Tournament Scores
2024

DATE

2/23/24

2/23/24

2/24/24

2/24/24

2/25/24

2/25/24

HOME

Washington State

Texas State

Kansas

Texas State

Kentucky

Washington State

SCORE

6

4

4

5

8

4

VISITOR

Kentucky

Kansas

Washington State

Kentucky

Kansas

Texas State

SCORE

4

7

5

11

5

13

2023

DATE

2/24/23

2/24/23

2/25/23

2/25/23

2/26/23

2/26/23

HOME

Kansas State

Sam Houston

Iowa

Sam Houston

Iowa

LSU

SCORE

3

6

12

8

6

16

VISITOR

LSU

Iowa

LSU

Kansas State

Kansas State

Sam Houston

SCORE

7

0

4

3

5

4

2022

DATE

2/25/22

2/25/22

2/26/22

2/27/22

2/27/22

2/27/22

HOME

Lousiana

Arkansas

Indiana

Indiana

Stanford

Arkansas

SCORE

1

5

12

0

5

6

VISITOR

Stanford

Indiana

Louisana

Stanford

Arkansas

Louisana

SCORE

5

2

4

13

0

4

2021

DATE

2/26/21

2/26/21

2/27/21

2/27/21

2/28/21

2/28/21

HOME

Auburn

Texas A&M

Baylor

Oklahoma

Auburn

Oklahoma

SCORE

3

12

12

1

6

9

VISITOR

OU

Baylor

Auburn

Texas A&M

Texas A&M

Baylor

SCORE

4

4

6

8

1

3

2020

DATE

2/21/20

2/21/20

2/22/20

2/22/20

2/23/20

2/23/20

HOME

Stanford

Texas Tech

Tennessee

Stanford

Tennessee

Houston

SCORE

4

2

8

2

7

2

VISITOR

Houston

Tennessee

Houston

Texas Tech

Stanford

Texas Tech

SCORE

11

6

4

7

2

3

bottom of page